Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAE001 - Fonaments dels Estudis de les Dones, Feministes i de Gènere

SRM001 - Història de les Dones i del Moviment Feminista

SRM002 - La Teoria del Sistema Sexe/Gènere

SRM004 - Perspectiva de Gènere i nous Moviments Socials. Noves Masculinitats

SRM008 - Ètica Feminista i Gènere

SAE002 - Les Dones en la Societat del Coneixement

SRM007 - Llenguatges i Sexisme

SRM009 - Les Dones en la Societat del Coneixement

SRM010 - Educació no Sexista

SAE003 - Marc Jurídic i Polítiques Públiques d'Igualtat

SRM005 - Dret, Igualtat i Discriminació

SAE004 - Estereotips de Gènere i Relacions de Poder

SRM006 - Gènere i Economia

SAE007 - Metodologia i Tècniques d'Intervenció des de la Perspectiva de Gènere

SRM003 - Fonaments dels Estudis Feministes i de Gènere

SAE009 - Marc Normatiu Específic per a la Igualtat entre Dones i Homes

SRM012 - Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

SAE010 - Les Polítiques Públiques d'Igualtat

SRM013 - Les Polítiques Públiques d'Igualtat

SAE011 - Eines per a Implementar la Transversalitat de Gènere

SRM014 - Eines per a Incorporar la Perspectiva de Gènere

SAE012 - Institucions, Organitzacions, Treball en Equip i Gènere

SRM015 - Organitzacions en Igualtat

SAE013 - Marc Normatiu Específic Sobre la Violència contra les Dones i l'Exclusió

SRM022 - Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones

SAE014 - Construcció del Concepte de Salut

SRM021 - Gènere i Procés Atenció-Salut-Malaltia

SAE015 - Indicadors de les Situacions de Violència i Protocols d'Ajuda durant la Intervenció Professional

SRM023 - Indicadors de Violències cap a les Dones. Protocols d'Actuació durant la Intervenció

SAE016 - Plans i Programes d'Intervenció per a la Prevenció i l'Eradicació de la Violència i el Foment de la Salut

SRM024 - Plans i Programes per a Prevenir i Eradicar la Violència i Fomentar la Salut

SAE017 - Impacte del Concepte de Salut en la Vida de les Dones

SAE018 - La Violència, la Pau i les Dones

SRM025 - Salut Sexual i Reproductiva

SAE019 - El Tipus i la Intensitat de la Violència contra les Dones al Món

SAE020 - La Violència Social: Exclusió, Prostitució i Feminització de la Pobresa

SRM026 - La Violència Social

SAE022 - Teoria i Metodologia dels Estudis de les Dones, Feministes i de Gènere

SRM031 - Epistemologia i Metodologia dels Estudis Feministes i de Gènere

SAE023 - Obres de Referència en la Investigació Feminista i de Gènere

SRM032 - Obres de Referència en la Investigació Feminista i de Gènere

SAE024 - El Disseny d'una Investigació

SRM033 - El Disseny d'una Investigació amb Perspectiva de Gènere

SAE025 - La Transferència de Resultats. La Divulgació Científica

SAE026 - El Finançament de la Investigació

SRM034 - La Transferència de Resultats. La Divulgació Científica. El Finançament de la Investigació

SAE027 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Polítiques Públiques d'Igualtat

SRM035 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Dret, Igualtat i Discriminació

SAE028 - Pràctiques d'Especialització

SRM041 - Pràctiques Professionals

SAE032 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Violència de Gènere i Exclusió Social

SRM036 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Violència de Gènere