SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRM044 - Treball de Final de Màster d'Investigació

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proyectos

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

La/L'estudiant superarà l'assignatura quan obtinga almenys una qualificació quantitativa de cinc punts en l'avaluació del Tribunal Avaluador.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16