Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM022 - Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones

Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Violència i exclusió: Legislació aplicable

1.1. Introducció

1.1.1 El concepte de gènere en la sentència del Tribunal Constitucional número  59/2008, de 14 de maig de 2008

1.1.2. Article 1 de la Llei orgànica de protecció integral de la violència de gènere i article 153.1 del Codi Penal. Justificació finalista de la Llei

1.1.3. Objecte de la Llei

1.1.4. Finalitat de la Llei

1.2.  Protecció social per a les víctimes de la violència de gènere. Ajudes econòmiques, en espècie i mixtes

        1.2.1. La prestació per desocupació

        1.2.2. Prestacions per mort o supervivència

        1.2.3. Prestacions per invalidesa permanent o minusvalidesa com a conseqüència de les seqüeles derivades dels maltractaments

         1.2.4. Ajudes de caràcter econòmic per a les víctimes de delictes dolosos i violents amb resultat de mort o lesions corporals greus en la salut física o mental, o els seus hereus. Aquestes ajudes són incompatibles amb les indemnitzacions fixades en sentències pels mateixos fets

         1.2.5. Ajuda assistencial (Art. 27 de la Llei 1/2004)

         1.2.6. Ajudes socials

1.3. Protecció a la víctima: aspectes penals i processals

       1.3.1. La denúncia. Activa el procediment penal contra l'agressor

       1.3.2. L'ordre de protecció

       1.3.3. Procediment judicial

1.4. El dret de la víctima a ser informada

Tema 2. Normativa, mètodes i programes de promoció de l'ocupació

2.1. Introducció

2.2. Programes d'inserció professional

2.2.1. Preliminar

2.2.2. Programes específics. El Reial decret 1917/2008, pel qual s'aprova el Programa específic d'ocupació per a víctimes de la violència de gènere

2.2.3. Altres mesures per a l'ocupació per compte d'altri:

2.2.3.1. Àmbit estatal

2.2.3.2. Àmbit autonòmic (revisió)

2.2.3.3. Àmbit local

2.2.4. Mesures actuals per a l'ocupació per compte propi