Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM012 - Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Semestre 2

Temari

Temari

  • Tutela multinivell i dimensió constitucional de la igualtat de dones i homes
  • Marc jurídic bàsic internacional: El paper de Nacions Unides
  • Marc jurídic bàsic europeu: Unió Europea i Consell d'Europa
  • Marc jurídic bàsic estatal: La Llei per a la igualtat efectiva de dones i hòmens
  • Marc jurídic bàsic autonòmic: Els estatuts d'autonomia i lleis autonòmiques d'igualtat