Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Les activitats visibles i invisibles de les dones

1.1 Introducció. La desigualtat de gènere és ineficient i insostenible

1.2 La participació de les dones en el treball reproductiu: la invisibilització de la seua aportació al manteniment de les societats

1.3. La participació de les dones en el mercat de treball productiu

El que diuen les estadístiques oficials. Taxes d'activitat, ocupació i atur
L'ocupació per compte d'altri
L'ocupació per compte propi

1.4. Els problemes que no queden recollits per les estadístiques oficials

La conciliació de la vida personal, familiar i professional
El sostre de vidre i el terra enganxós

2. L'avaluació de l'impacte de gènere de les polítiques públiques

2.1. Introducció. Les polítiques públiques no són neutrals al gènere

2.2. Quan l'Estat no fa el que s'espera

Les dones com a proveïdores de serveis assistencials i de cures
Els serveis demandats en zones amb població reduïda: les zones rurals
Les dones víctimes de violència i en especial risc d'exclusió social

2.3. Les mesures destinades al control de la despesa pública en l'actual context de crisi i les repercussions sobre les dones

2.4. La necessitat de l'avaluació de l'impacte de gènere

3. Els pressupostos amb perspectiva de gènere

3.1 Introducció

3.2 La transversalitat a través del pressupost com a manera de promoure la igualtat de gènere

La transversalitat pressupostària des de la perspectiva europea
La transversalitat pressupostària a Espanya

3.3 Els pressupostos dels ens públics

3.4 Els pressupostos públics amb perspectiva de gènere

3.5 Els informes d'impacte gènere de pressupostaris