Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Les propietats del text: la coherència i la cohesió textual.
2. La coherència textual: concepte i elements de coherència.
3. La cohesió textual: concepte i fenòmens de cohesió.
4. Estratègies de construcció del discurs escrit:

  • Complexitat de l'activitat productora.
  • Classificació dels tipus de textos. Els gèneres, els tipus de text i les seqüències textuals.
  • Planificació del text: Anàlisi de la situació, generació d'idees, ordenació de les idees.
  • Textualització: Regles de coherència, l'empremta de l'autor: la modalització, mecanismes inherents a la textualització en la composició escrita.
  • Els paràgrafs
  • La puntuació
  • Qüestionis d'estil
  • La revisió

5. Característiques d'alguns tipus i gèneres textuals de l'àmbit cientificotècnic: el text instructiu, el text expositiu, el text argumentatiu, la ressenya, el cartell o pòster
6. Anàlisi dels principals textos acadèmics: La memòria, l'article original de recerca, l'abstract, el treball acadèmic
7. La bibliografia
8. Les citacions
9. Els índexs: índex general, índex analític, índex antroponímic
10. Ús de cursives, cometes i negreta
11. Ús de majúscules, minúscules i versaletes
12. Pràctiques d'estil i de construcció del discurs escrit