Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Examen oral

50%

Criteris de superació

a) Globalment s'exigeix ​​a l'alumnat una nota mínima de 5/ 10.

b) Es consideraran com a criteris per a la qualificació:

-L'assistència a classe (mitjançant la qual hom suposa que l'alumnat haurà adquirit els coneixements generals mínims sobre morfologia i sintaxi de la llengua grega moderna).

-La realització amb caràcter obligatori d'una prova de lectura; per tractar-se d'una llengua amb un alfabet propi, l'alumnat ha d'acabar l'assignatura amb capacitat per a llegir amb fluïdesa i relativa rapidesa dos textos, un que se li haurà marcat perquè se'l prepare i un altre desconegut.

Per considerar que l'alumne s'ha presentat a la prova de lectura, haurà de concórrer-hi presencialment. Només en casos excepcionals s'acceptarà la seua realització per procediments telemàtics com ara videoconferència.