Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1.    Alfabet i pronunciació

2.    Substantius i adjectius

2.1  Gènere i nombre

2.2  Concordança

3.    Pronoms personals subjecte; pronoms reflexius; exclamatius i interrogatius; alguns indefinits; pronoms CI i NE

4.    Forma de cortesia

5.    Present d’indicatiu dels verbs essere, avere, chimarsi, potere, volere i dovere

6.    Present d’indicatiu dels verbs regulars en –are, -ere, -ire

6.1 Ús del present amb valor de futur

7.    Article determinat i indeterminat

8.    Principals preposicions

8.1  Les preposicions articulades

8.2  Les locucions preposicionals més usades (invece di; prima di; davanti a; lontano da; accanto/vicino a; in mezzo a)

9.    Els possessius: l’ús amb noms de parentesc

10.  El verb piacere

11.  El passato prossimo

10. El participi de passat: verbs regulars i alguns irregulars més freqüents

                  10.1 L’auxiliar essere o avere

                12. El passato imperfetto

                13. Lèxic referit als horaris, els hàbits, els aliments, el temps lliure, la indumentària, la família, etc.