Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1: Introducció: l'eclosió dels estudis sobre identitat linguistica.

 • Origen dels estudis sobre la identitat.
 • Caracterització de la identitat social.
 • Conseqüències de la identitat social.
 • Perspectives d'anàlisi.
 • Manifestacions de la identitat social.

Tema 2: La llengua com a manifestació més destacada de la identitat social.

 • Concepte d'identitat lingüística: facetes actives i reactives.
 • Les eleccions lingüístiques com a actes d'identitat.
 • Identitat com a destí, identitat com a elecció.

Tema 3: Actituds cap a la identitat lingüística dels "altres"

 • Avaluacions no marcades.
 • Avaluacions marcades.
 • Marques de les identitats passives.
 • Canvis diacrònics en les actituds cap a "l'altre".

Tema 4: Funcions identitàries de les llengües en les situacions de multilingüisme.

 • Factors instrumentals i integratius.
 • Nivells de la variació lingüística relacionats amb la identitat.
 • Canvi de codi i interferències com a marques d'identitat lingüístiques. Actituds cap a la hibridació lingüística.

Tema 5: Llengua i nació

 • Factors polítics: la consideració de les llengües en el sistema jurídic espanyol.
 • Els conceptes de llengua oficial i nacional.
 • El concepte de llengua pròpia.
 • Els conceptes d'etnicisme i nacionalisme.
 • El discurs públic i privat nacionalista.
 • Funcions unificadores i separadores del discurs nacionalista.
 • Identitats lingüístiques en la conversació exolingüe.

Tema 6: Varietats i variables lingüístiques com a marques d'identitat. Llengua i dialecte.

 • Formes del prestigi lingüístic.
 • Funcions identitàries de les varietats lingüístiques.
 • Els fenòmens de microvariació.
 • Actituds cap a la variació lingüística.
 • Relacions de la identitat amb la variació i el canvi lingüístic.
 • Funcions de les varietats "alienes": les nocions de crossing i dialect broker.