Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Traducció Medicosanitària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAI001 - Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció

SBA001 - Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció

SAI001 - Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció

SBA001 - Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció

SAI002 - Anàlisi Discursiva Aplicada a la Traducció

SBA002 - Anàlisi Discursiva Aplicada a la Traducció

SAI003 - Metodologia, Correcció i Edició

SBA003 - Metodologia, Correcció i Edició

SAI004 - Pràctica Professional, Terminologia i Fonts d’Informació

SBA004 - Pràctica Professional, Terminologia i Fonts d'Informació

SAI010 - Introducció a la Medicina

SBA010 - Introducció a la Medicina

SAI011 - Pretraducció

SBA011 - Pretraducció

SAI012 - Traducció en el Sector Editorial

SBA012 - Traducció en el Sector Editorial

SAI013 - Traducció en el Sector Farmacèutic

SBA013 - Traducció en el Sector Farmacèutic

SAI014 - Mediació Intercultural en l’Àmbit Sanitari

SBA014 - Mediació Intercultural en l'Àmbit Sanitari

SAI015 - Tècniques d’Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris

SBA015 - Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris

SAI016 - Traducció de Gèneres d’Investigació

SBA016 - Traducció de Gèneres d'Investigació

SAI017 - Traducció en Institucions Medicosanitàries

SBA017 - Traducció en Institucions Medicosanitàries

SAI018 - Redacció Mèdica

SBA018 - Redacció Mèdica

SAI019 - Traducció de Gèneres Medicojurídics

SBA019 - Traducció de Gèneres Medicojurídics

SAI031 - Treball de Final de Màster: Pràctiques Professionals

SBA033 - Pràctiques Professionals

SAI102 - Gèneres Textuals per a la Traducció Especialitzada

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

SAI121 - Anàlisi de Gèneres Mèdics en Llengua Meta (Espanyol o Català)

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

SAI122 - Comunicació Intercultural

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

SAI123 - Recursos (In)formatius per a la Mediació Intercultural i la Interpretació en l’Àmbit Sanitari

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

SAI124 - La Investigació en Traducció Mèdica

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

SAI125 - Investigació en Gèneres Divulgatius: Traducció i Comunicació

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

Màster en Traducció Medicosanitària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MAI001 - Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció

SBA001 - Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció

MAI002 - Anàlisi Discursiva Aplicada a la Traducció

SBA002 - Anàlisi Discursiva Aplicada a la Traducció

MAI010 - Introducció a la Medicina i Pretraducció

SBA010 - Introducció a la Medicina

MAI010 - Introducció a la Medicina i Pretraducció

SBA011 - Pretraducció

MAI012 - Traducció en el Sector Editorial

SBA012 - Traducció en el Sector Editorial

MAI013 - Traducció en el Sector Farmacèutic

SBA013 - Traducció en el Sector Farmacèutic

MAI014 - Mediación intercultural en el ámbito sanitario

SBA014 - Mediació Intercultural en l'Àmbit Sanitari

MAI015 - Técnicas de interpretación en los servicios públicos sanitarios

SBA015 - Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris

MAI016 - Traducció de Gèneres d'Investigació

SBA016 - Traducció de Gèneres d'Investigació

MAI017 - Traducció en Institucions Medicosanitàries

SBA017 - Traducció en Institucions Medicosanitàries

MAI018 - Redacción médica

SBA018 - Redacció Mèdica

MAI019 - Traducción de géneros médico-jurídicos

SBA019 - Traducció de Gèneres Medicojurídics

MAI031 - Pràctiques en Empresa

SBA033 - Pràctiques Professionals

MAI102 - Géneros textuales para la traducción especializada

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

MAI104 - Instrumentos informáticos para la investigación en traductología (Amparo Alcina, UJI)

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

MAI121 - Els gèneres especialitzats en català i la traducció

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

MAI122 - Mediación intercultural

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

MAI123 - Recursos (in)formativos para la mediación intercultural y la interpretación en el ámbito sanitario

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

MAI124 - La investigació en traducció médica des d'una perspectiva comunicativa

SBA034 - Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SBA018 - Redacció Mèdica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBA019 - Traducció de Gèneres Medicojurídics

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida