Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAM010 - Multilingüisme i el seu Ensenyament

SAY016 - Educació Multilingüe

SAM011 - Perspectives Discursives en l'Adquisició de l'Anglès

SAY017 - Perspectives Discursives en l'Adquisició de l'Anglès

SAM012 - Mètodes de Recerca en Adquisició de l'Anglès

SAY012 - Mètodes d'Investigació en Adquisició de l'Anglès

SAM013 - Teories sobre l'Adquisició de l'Anglès com Segona Llengua

SAY013 - Teories sobre l'Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua

SAM014 - Comunicació Intercultural

SAY014 - Comunicació Intercultural

SAM015 - Bases per l'Elaboració d'un Projecte d'Investigació

SAY015 - Bases per a l'Elaboració d'un Projecte d'Investigació

SAM020 - Desenvolupament de Destreses Escrites

SAY020 - Desenvolupament de Destreses Escrites

SAM021 - Competència Interaccional

SAY021 - Competència Interaccional

SAM022 - Explotació i Disseny de Materials

SAY022 - Explotació i Disseny de Materials

SAM023 - Actituds Lingüístiques

SAY023 - Actituds Lingüístiques

SAM024 - Factors Afectius

SAY024 - Factors Afectius

SAM025 - Disseny Curricular

SAY025 - Disseny Curricular

SAM026 - Planificació i Política Lingüística a Europa

SAY030 - Planificació i Política Lingüística a Europa

SAM027 - Llengües en Contacte

SAY027 - Llengües en Contacte

SAM028 - Desenvolupament de Destreses Orals

SAY028 - Desenvolupament de Destreses Orals

SAM029 - Competència Pragmàtica

SAY029 - Competència Pragmàtica

SAM031 - Treball de Final de Màster (Estada en Pràctiques)

SAY033 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius

SAM032 - Treball de Final de Màster (Treball d'Investigació)

SAY033 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SAY020 - Desenvolupament de Destreses Escrites

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SAY021 - Competència Interaccional

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SAY027 - Llengües en Contacte

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SAY028 - Desenvolupament de Destreses Orals

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SAY030 - Planificació i Política Lingüística a Europa

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida