Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura, els estudiants hauran d'obtenir al menys el 50% de la nota en el treball/projecte final escrit.
Els estudiants han d'atendre al menys al 80% de les hores de classe presencials. Es recomana l'assistència als possibles seminaris.

 

El professor pot demanar als estudiants que presentin tasques addicionals quan faltin a una sessió a causa de circumstàncies extraordinàries i inesperades.

 

Si un estudiant lliura el treball/projecte dins del termini establert, se’l  considerarà Presentat. Si no es així, es considerarà No presentat.