Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. La qualitat en els laboratoris

1.1. Conceptes generals de gestió de la qualitat. Aplicació als laboratoris
1.2. Sistemes de qualitat en els laboratoris. Legislació i normes d’aplicació. Certificació i acreditació

2. Documentació del sistema de gestió de la qualitat

2.1. Introducció
2.2. Manual de qualitat
2.3. Procediments de treball
2.4. Altres documents del sistema (registre, dades primàries, documentació instruments, ...)
2.5. Protocols i informes finals. BPL
2.6. Gestió de la documentació. Arxiu

3. Gestió d’equips

3.1. Introducció d’equips en el sistema de qualitat
3.2. Calibració, verificació i manteniment
3.3. Sistemes informatitzats

4. Gestió de mostres

4.1. Recepció
4.2. Conservació i ús
4.3. Eliminació
4.4. Arxiu

5. Validació de mètodes d’assaig

5.1 Normes i guies
5.2 Requisits de validació
5.3 Patrons i materials de referència

6. Qualitat en els resultats: traçabilitat i incertesa

6.1. Mostres control: preparació i avaluació de resultats
6.2. Avaluació de la incertesa global

7. Assegurament i control de la qualitat

7.1. Eines i metodologia per l’assegurament de la qualitat
7.2. Procediments i gràfics de control
7.3. Exercicis d’intercomparació/intercalibració

8. Activitats d’assegurament de la qualitat

8.1. Auditories
8.2. Inspeccions
8.3. Planificacions
8.4. Informes

9. Exercicis pràctics

9.1. Calibració. Verificació de la calibració
9.2. Càlcul de paràmetres de qualitat en mètodes analítics
9.3. Estimació de la incertesa
9.4. Preparació de documentació del sistema