SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIV032 - Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

Semestre 2

Temari

Temari

Breu evolució històrica.
Concepte de climatització.
Consum energètic en climatització.
Aplicacions de la climatització.
Concepció general d'un sistema de climatització.
 
TEMA 2: Transformacions psicromètriques
Diagrama psicromètric de l'aire humit.
Barreja de dos fluxos d'aire humit.
Transformació genèrica d'un flux d'aire humit.
Flux d'aire humit a través d'un intercanviador.
Processos d'humectació i deshumectació.
 
TEMA 3: ESTIMACIÓ DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Introducció.
Càrrega per ocupants
Càrrega per il.luminació.
Càrrega per equipament intern.
Càrrega per masses d'aigua.
Càrrega a través de tancaments.
Càrrega per renovació d'aire.
Càrregues degudes a la pròpia instal.lació.
Altres càrregues.
Programari de càlcul.
 
TEMA 4: SISTEMES DE PRODUCCIÓ
Introducció als sistemes de producció.
Sistemes de producció de calor.
Sistemes de producció de fred.
Bombes de calor.
Sistemes solars de baixa temperatura.
 
TEMA 5: SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Presentació dels sistemes de climatització.
Sistemes tot aire.
Sistemes tot aigua (sistemes hidrònics).
Sistemes tot refrigerant.
Sistemes VRV.
 
TEMA 6: XARXES DE CONDUCTES D'AIRE
Conceptes bàsics.
Mètodes de disseny.
Selecció d'equips.
 
TEMA 7: DIFUSIÓ D'AIRE
Evolució de l'aire en espais condicionats.
Elements de distribució d'aire.
Càlcul i selecció de difusors.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16