SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIV032 - Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Criteris de superació de l'assignatura:

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota global igual o superior a 5 en la qualificació global de l'assignatura.

  1. Es podrà realitzar l'examen final de les convocatòries ordinàries si s'ha obtingut una nota mínima de 4 sobre 10 en avaluació contínua, formada pels exàmens d'avaluació contínua realitzats durant el curs. Només es podrà superar l'assignatura si s'ha obtingut una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final.

En la primera convocatòria la part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:

Pràctiques: 10% de la nota final. Esta activitat no és recuperable en altres convocatòries.

Exàmens avaluació contínua de l'assignatura: 30% de la nota final. Esta activitat és recuperable en segona convocatòria però no en convocatòria extraordinària.

La nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs serà vàlida per a les dos convocatòries d'examen ordinàries i per a la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis d'eixe mateix curs.

Totes les convocatòries tenen un examen final

 Examen final de l'assignatura: 60% de la nota final.

 b) Per a considerar-se presentat o presentada a l'assignatura el o l'estudiant ha de realitzar l'examen final.

 c) En la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis no es necessita nota mínima d'avaluació contínua per a poder realitzar l'examen. Només es podrà superar l'assignatura si s'ha obtingut una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final i en l'avaluació global. L'avaluació de la convocatòria extraordinària correspon en un 60% a l'examen corresponent a la dita convocatòria i en un 40% a l'avaluació contínua obtinguda l'última vegada que l'estudiant va cursar l'assignatura. En eixa prova extraordinària es podran recuperar les proves d'avaluació contínua realitzades

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16