SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIV032 - Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

3,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

3,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C01 - Analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia de forma eficient i conèixer el marc legislatiu aplicable.

C02 - Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.

C04 - Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

CG01 - Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

CG02 - Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

CG03 - Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

RA103 - Identificar las instalaciones de climatización

RA104 - Ser capaz de aportar una solución a una determinada necesidad de acondicionamiento de aire

RA105 - Adquirir habilidades para el diseño y cálculo de los diferentes componentes de la instalación de climatización

RA106 - Aprender las bases para el diseño de instalaciones de climatización

RA107 - Adquirir habilidades para el diseño y cálculo de los diferentes componentes de la instalación de climatización

RA108 - Adquirir conocimientos tecnológicos sobre el funcionamiento de las instalaciones de climatización

RA122 - Utilizar la normativa de limitación y calificación de demanda energética en edificación.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16