Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIE010 - Reconeixement de Formes

SIU010 - Reconeixement de Formes

SIE012 - Percepció Visual

SIU012 - Percepció Visual

SIE013 - Anàlisi i Tractament de Vídeo i Visió Activa

SIU013 - Anàlisi i Tractament de Vídeo i Visió Activa

SIE014 - Modelatge i Reconstrucció 3D

SIU014 - Modelatge i Reconstrucció 3D

SIE015 - Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica

SIU015 - Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica

SIE016 - Robots Mòbils Autònoms

SIU016 - Robots Mòbils Autònoms

SIE017 - Percepció i Manipulació

SIU017 - Percepció i Manipulació

SIE019 - Processos Cognitius

SIU019 - Processos Cognitius

SIE020 - Síntesi d'Imatge i Animació

SIU020 - Síntesi d'Imatge i Animació

SIE021 - Interfícies Multimodals

SIU021 - Interfícies Multimodals

SIE022 - Realitat Virtual i Augmentada

SIU022 - Realitat Virtual i Augmentada

SIE023 - Tecnologies de la Parla

SIU023 - Tecnologies de la Parla

SIE024 - Sistemes Multiagent

SIU024 - Sistemes Multiagent

SIE025 - Ontologies i el Web Semàntic

SIU025 - Ontologies i la Web Semàntica

SIE026 - Representació del Coneixement i Raonament

SIU026 - Representació del Coneixement i Raonament

SIE027 - Mineria de Dades

SIU027 - Mineria de Dades

SIE029 - Sistemes Contextuals

SIU029 - Sistemes Contextuals

SIE030 - Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents

SIU030 - Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents

SIE031 - Disseny de Xarxes i Xarxes Sense Fil

SIU031 - Disseny de Xarxes i Xarxes sense Fil

SIE032 - Paral·lelisme, Clústers i Computació GRID

SIU032 - Paral·lelisme, Clústers i Computació GRID

SIE034 - Inspecció Visual Automàtica

SIU034 - Inspecció Visual Automàtica

SIE035 - Monitoratge Remot i Videovigilància

SIU035 - Monitoratge Remot i Videovigilància

SIE036 - Reconeixement i Identificació Biomètrica

SIU036 - Reconeixement i Identificació Biomètrica

SIE037 - Imatge Mèdica

SIU037 - Imatge Mèdica

SIE038 - Intel·ligència Ambiental

SIU038 - Intel·ligència Ambiental

SIE039 - Control Remot de Dispositius

SIU039 - Control Remot de Dispositius

SIE040 - Sistemes d'Informació Estratègica

SIU040 - Sistemes d'Informació Estratègica

SIE042 - Servocontrol Visual de Robots

SIU042 - Servocontrol Visual de Robots

SIE044 - Metodologia i Documentació Científica

SIU044 - Metodologia i Documentació Científica

SIE045 - Aprenentatge Automàtic

SIU045 - Aprenentatge Automàtic

SIE047 - Robòtica Cooperativa

SIU047 - Robòtica Cooperativa

SIE048 - Integració de Fonts de Dades Heterogènies

SIU048 - Integració de Fonts de Dades Heterogènies

SIE143 - Treball de Final de Màster d'Investigació

SIU143 - Treball d'Introducció a la Investigació

SIE275 - Sistemes de Temps Real

SIU362 - Disseny de Sistemes Encastats i de Temps Real

SIE277 - Inspecció Visual Automàtica

SIU346 - Sistemes d'Informació Integrats

SIE278 - Enginyeria del Programari II

SIU339 - Disseny de Programari

Màster en Sistemes Intel·ligents

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MIE010 - Reconeixement de Formes

SIU010 - Reconeixement de Formes

MIE012 - Percepció Visual

SIU012 - Percepció Visual

MIE013 - Anàlisi i Tractament de Vídeo i Visió Activa

SIU013 - Anàlisi i Tractament de Vídeo i Visió Activa

MIE014 - Modelatge i Reconstrucció 3D

SIU014 - Modelatge i Reconstrucció 3D

MIE015 - Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica

SIU015 - Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica

MIE016 - Robots Mòbils Autònoms

SIU016 - Robots Mòbils Autònoms

MIE017 - Percepció i Manipulació

SIU017 - Percepció i Manipulació

MIE019 - Processos Cognitius

SIU019 - Processos Cognitius

MIE020 - Síntesi d'Imatge i Animació

SIU020 - Síntesi d'Imatge i Animació

MIE021 - Interfícies Multimodals

SIU021 - Interfícies Multimodals

MIE022 - Realitat Virtual i Augmentada

SIU022 - Realitat Virtual i Augmentada

MIE023 - Tecnologies del Parla

SIU023 - Tecnologies de la Parla

MIE024 - Sistemes Multiagent

SIU024 - Sistemes Multiagent

MIE025 - Ontologies i el Web Semàntic

SIU025 - Ontologies i la Web Semàntica

MIE026 - Representació del Coneixement i Raonament

SIU026 - Representació del Coneixement i Raonament

MIE027 - Mineria de Dades

SIU027 - Mineria de Dades

MIE029 - Sistemes Contextuals

SIU029 - Sistemes Contextuals

MIE030 - Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents

SIU030 - Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents

MIE031 - Disseny de Xarxes i Xarxes Sense Fil

SIU031 - Disseny de Xarxes i Xarxes sense Fil

MIE032 - Paral·lelisme, Clústers i Computació GRID

SIU032 - Paral·lelisme, Clústers i Computació GRID

MIE034 - Inspecció Visual Automàtica

SIU034 - Inspecció Visual Automàtica

MIE036 - Reconeixement i Identificació Biomètrica

SIU036 - Reconeixement i Identificació Biomètrica

MIE037 - Imatge Mèdica

SIU037 - Imatge Mèdica

MIE038 - Intel·ligència Ambiental

SIU038 - Intel·ligència Ambiental

MIE039 - Control Remot de Dispositius

SIU039 - Control Remot de Dispositius

MIE040 - Sistemes d'Informació Estratègica

SIU040 - Sistemes d'Informació Estratègica

MIE044 - Metodologia i Documentació Científica

SIU044 - Metodologia i Documentació Científica

MIE045 - Aprendizaje Automático

SIU045 - Aprenentatge Automàtic

MIE046 - Análisis y Tratamiento de Vídeo y Visión Activa

SIU013 - Anàlisi i Tractament de Vídeo i Visió Activa

MIE047 - Robótica Cooperativa

SIU047 - Robòtica Cooperativa

MIE048 - Integración de Fuentes de Datos Heterogéneas

SIU048 - Integració de Fonts de Dades Heterogènies

MIE049 - Monitorización Remota y Video-vigilancia

SIU035 - Monitoratge Remot i Videovigilància

MIE050 - Servocontrol Visual de Robots

SIU042 - Servocontrol Visual de Robots

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SIU023 - Tecnologies de la Parla

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SIU025 - Ontologies i la Web Semàntica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SIU031 - Disseny de Xarxes i Xarxes sense Fil

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SIU034 - Inspecció Visual Automàtica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SIU036 - Reconeixement i Identificació Biomètrica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SIU039 - Control Remot de Dispositius

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SIU040 - Sistemes d'Informació Estratègica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida