Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIC001 - Fonaments de la Tècniques de Millora de les Condicions de Treball

SIS001 - Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball

SIC002 - Seguretat en el Treball

SIS002 - Seguretat en el Treball

SIC003 - Higiene Industrial

SIS003 - Higiene Industrial

SIC004 - Medicina del Treball

SIS004 - Medicina del Treball

SIC005 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

SIS005 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

SIC009 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

SIS009 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

SIC010 - Tècniques Afins

SIS010 - Tècniques Afins

SIC011 - Àmbit Jurídic de la Prevenció

SIS011 - Àmbit Jurídic de la Prevenció

SIC013 - Especialització Optativa en Seguretat en el Treball

SIS013 - Intensificació en Seguretat en el Treball

SIC014 - Especialització Optativa en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

SIS014 - Intensificació en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

SIC015 - Especialització Optativa en Higiene Industrial

SIS015 - Intensificació en Higiene Industrial

SIC016 - Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals

SIS016 - Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals

SIC017 - Treball de Final de Màster (Pràctiques en Empresa)

SIS018 - Pràctiques Externes