Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrito (test, desarrollo y problemas)

80%

Procés d'autoavaluació (oral, escrita, individual, grupal)

20%

Criteris de superació

Examen en línia de tipus test amb quatre respostes alternatives a cada pregunta: 20% de la nota. 
Examen presencial tipus test amb quatre respostes alternatives a cada pregunta: 80% de la nota. 
 
La realització de les pràctiques d'extinció d'incendis és obligatòria per a superar l'assignatura.

Criteris de correcció: la fórmula de correcció serà: A-(E/K-1), sent A nombre d'encerts, E nombre d'errors i K nombre d'alternatives. És a dir, cada tres errors restaran un encert. L'alumnat es considerarà presentat en una convocatòria quan haja realitzat alguna d'aquestes dues proves.