Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

D'una forma general i orientativa, a continuació es detalla l'estructura del PFM, especialment si és de perfil investigador: 

Portada: títol, dades de l'autor, dades del tutor acadèmic, resum (màxim 200 paraules), paraules clau (màxim 5) i codis JEL (màxim 3). 

Índex 

1. Introducció: informació genèrica sobre el tema a tractar, interès del tema, objectius del treball, contribucions del treball i resultats destacables, i estructura del treball. 

2. Revisió de la literatura: treballs anteriors que han investigat el tema proposat, línies d'investigació existents, metodologia dades i resultats aconseguits anteriorment. En aquest context, descripció de les aportacions a realitzar. 

3. Desenvolupament teòric del treball i plantejament de les hipòtesis a contrastar en la part empírica del treball. 

4. Metodologia: descripció del mètode de la investigació. 

5. Dades. Descripció de les dades emprades en la part empírica. Quadres descriptius de la mostra. 

6. Resultats. Comentaris sobre els resultats aconseguits. Es fa referència als quadres i gràfics que apareixen al final del treball. Relació amb l'enfocament teòric, les hipòtesis proposades i la literatura. 

7. Conclusions. Principals conclusions aconseguides en el treball. Comparació amb resultats anteriors de la literatura. Possibles aportacions i limitacions del treball. Futures investigacions en aquest àmbit. 

8. Bibilografía. Ordenada per ordre alfabètic. L'estil seguirà les recomanacions d'Harvard System of Referencing Guide. La guia estarà disponible a l'Aula Virtual i en aquest link:http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm 

9. Quadres i figures. Presentació dels resultats en quadres i figures. Les imatges, gràfics, esquemes i dibuixos es consideren figures. 

10. Annexos 

Incloure una secció d'índex és opcional. Segons l'abast del treball també són opcionals les seccions 3, 4, 5 i 6. En treballs empírics de vegades es poden unir les seccions 1 i 3, o la 3 i 4, o la 3, 4 i 5. També segons la profunditat del treball empíric es poden establir diverses seccions de resultats. 

El treball amb perfil professional pot tenir també l'estructura assenyalada anteriorment, normalment amb un menor pes dels apartats 2, 3 i 4.