Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1: CONCEPTE DE GRUP DE SOCIETATS I CONSOLIDACIÓ> 

Concentració d'empreses. 
Normativa. 
Concepte de grup de societats. 
Tipus de societats. 
Tipus de participació patrimonial. 
Tant nominal, tant de control i tant efectiu d'interès patrimonial 
Els mètodes de consolidació (global i proporcional) i el procediment de posada en equivalència 
Conjunt Consolidable i Perímetre de Consolidació 
Obligació de presentar CC.AA. Consolidades. 


TEMA 2: EL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ COMPTABLE. 

El procés de consolidació. 
ELIMINACIONS: INVERSIÓ-PN. En consolidació global i proporcional Els mètodes d'integració (global i proporcional) i el procediment de posada en equivalència. 
Cas pràctic 
Comparació entre els mètodes. 


TEMA 3: FASES DELS MÈTODES D'INTEGRACIÓ 

Homogeneïtzació temporal, valorativa, d'operacions internes i de l'estructura dels comptes anuals. 
Agregació en els mètodes d'integració global i proporcional. 
Eliminacions: inversió-fons propis, de partides reciprocas i de resultats. 
Anàlisi de la diferència positiva i diferència negativa de l'eliminació inversió-fons propis. Tractament del fons de comerç de consolidació i de la diferència negativa de consolidació. 


TEMA 4: ELIMINACIÓ INVERSIÓ PATRIMONI NET Valoració de la inversió financera (participació). 
El Patrimoni net de la depenent. 
La data de referència. 
La participació dels socis externs. 
L'eliminació inversió-patrimoni net en consolidacions posteriors: les reserves en societats consolidades. 


TEMA 5: ELIMINACIONS FINANCERES I ECONÒMIQUES 

Eliminacions econòmiques. Tractament del resultat d'operacions internes. Pèrdues reals i pèrdues fictícies. 
Resultats d'operacions internes de venda d'existències. 
Resultats d'operacions internes de venda d'immobilitzat. Immobilitzat no depreciable i depreciable. 
Eliminacions financeres o de partides reciprocas. 
Eliminació per dividends interns: 
Dividends interns procedents de la distribució del resultat de l'exercici anterior. 
Dividends interns repartits a compte del resultat de l'exercici 
Estructura dels comptes anuals consolidats. 


TEMA 6: AUGMENTS I DISMINUCIONS EN LA INVERSIÓ DE LA SOCIETAT DEPENENT 

Inversions addicionals. 
Increments de la participació com a conseqüència d'ampliacions de capital en la societat depenent. 
Subscripció proporcional. 
Subscripció més que proporcional. 
Disminucions de la participació per venda de títols. Repercussió sobre la diferència de consolidació i les reserves en societats consolidades. 


TEMA 7. EL MÈTODE D'INTEGRACIÓ PROPORCIONAL I LA POSADA EN EQUIVALÈNCIA. 

EL MÈTODE DE CONSOLIDACIÓ PROPORCIONAL. 
Les societats multigrup 
Particularitats de la fase d'agregació. 
Característiques de l'eliminació de resultats interns i d'eliminació de partides recíproques. 
EL PROCEDIMENT DE POSADA EN EQUIVALÈNCIA. 
Aplicació. 
Metodologia general del procediment de posada en equivalència. 
Tractament de la diferència de consolidació. 
Les reserves de societats posades en equivalència. 
Les eliminacions de resultats i partides recíproques.