Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1. EL RÈGIM ESPECIAL DE CONSOLIDACIÓ FISCAL> 

1.1 Condicions d'aplicació del règim 

1.2 Liquidació de l'Impost de societats 

1.2.1 Període impositiu 

1.2.2 Base imposable 

1.2.3 Quota íntegra 

1.2.4 Deduccions i bonificacions 

1.3 Deute tributari individualAncla 

1.4 Efectes de l'extinció, pèrdua del règim i separació de societats 

1.5 Aspectes formals 

1.5.1 Representació i responsabilitat 

1.5.2 Declaració de l'Impost de societats 

1.5.3 Pagaments fraccionats 

1.5.4 Retencions i ingressos a compte 

TEMA 2. Fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors 

2.1 Tributació de les operacions societàries de fusición, absorció, escissió, bescanvi i conversió en el règim general de l'Impost de societats 

2.2 Característiques generals del règim especial 

2.3 Operacions emparades pel règim especial 

2.3.1. Fusió 

2.3.2. Escissió 

2.3.3. Aportacions no dinerarias de branques d'activitat 

2.3.4. Bescanvi de valors 

2.3.5. Canvi de domicili social 

2.4. Aplicació del règim fiscal 

2.4.1. Opció per l'aplicació del règim especial 

2.4.2. Comunicació de l'opció 

2.4.3. Exclusió de l'aplicació del règim 

2.4.4. Incompatibilitat 

2.5. Règim de les rendes derivades de la transmissió 

2.5.1. Tributació de l'entitat transmitente 

2.5.2. Tributació de la societat adquirente 

2.5.3. Tributació dels socis 

2.6. Règim fiscal del bescanvi de valors 

2.6.1. Rendes derivades del bescanvi de valors 

2.6.2. Valoració de les participacions rebudes pels socis 

2.6.3. Valoració de les participacions rebudes per l'entitat adquirente 

2.7. Aportacions no dinerarias especials 

2.8. Normes per evitar la doble impsocición