Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Concepte de valor. 

1.1.Creació de valor vs destrucció de valor. 

1.2. La quantificació del concepte “valor” 

2. Concepte de Corporate Finance. 

2.1. Decisions tendents a maximitzar el valor de la companyia 

2.2. Gestió del Corporate Finance en les empreses espanyoles. 

3. Els tres àmbits de decisió del Corporate Finance: 

3.1. Política d'Inversions 

3.2. Política de Finançament 

3.3. Política de Dividends 

4. Valoració d'empreses 

4.1. Para què serveix la valoració? 

4.2. Mètodes de valoració d'empreses 

4.1.1. Mètodes estàtics (Mètodes basats en el balanç) 

4.1.2. Mètodes dinàmics. 

4.1.3. Mètodes basats en múltiples 

4.1.4. Mètodes basats en el descompte de fluxos de fons (DCF) 

4.1.5. Mètodes mixts. 

4.1.6. Quin mètode escollir? 

4.3. Detall del mètode de fluxos de fons descomptats (DCF) 

4.3.1. Introducció. El mètode general de valoració 

4.3.2. Obtenció dels Fluxos. Projeccions Financeres 

4.3.3. Taxes de descompte 

4.3.4. Valor Residual 

4.3.5. Avantatges i desavantatges de les valoracions per DCF 

4.4. Exemples pràctics de valoracions per DCF 

4.5. Anàlisi en diferents escenaris o amb hipòtesis. 

4.6. Els errors més comuns en valoracions 

4.7. Cas pràctic. 

4.8. Alguns comentaris finals sobre valoració. 

5. Operacions de Corporate Finance: 

5.1. Adquisicions 

5.2. Vendes de societats 

5.3. Fusions 

5.4. Recerca d'inversors 

5.5. Aliances estratègiques i joint-ventures 

5.6. Operacions en situació de distress 

6. Fases d'un procés d'adquisició o presa de participació empresarial. 

6.1. El mandat 

6.2. Quaderns de vendes 

6.3. Recerca de la millor contrapartida 

6.4. Due Dilligence 

6.5. Tancament de l'operació 

7. Soci Industrial o Soci Financer 

7.1. Característiques priicipales 

7.2. Avantatges i inconvenients 

8. L'acord d'accionistes 

8.1. Clausula Drag Alone 

8.2. Clausula Tag Alone 

8.3. Rachets 

9. Visió del Capital de risc i evolució del mateix a Espanya 

9.1. Tipus de Fons 

9.2. Operativa de cada tipologia de Fons 

9.4. Implantació teritorial i sectorial 

10. El Mercat Alternatiu Borsari (MAB) 

10.1. Característiques principals 

10.2. Els seus equivalents a Europa 

10.2. Operacions realitzades a Espanya