Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1. Risc i rendiment 

1.1 Rendiment d'un actiu. 

1.2 Rendiment d'una cartera. 

1.3 Risc d'un actiu. 

1.4 Risc d'una cartera de valors. 

1.5 El concepte de diversificació. 

1.6 Supòsits de la Hipòtesi de Normalitat. 

TEMA 2. Mercats de capitals eficients 

2.1 El concepte d'eficiència als mercats de capital. 

2.2 Diferents hipòtesis d'Eficiència dels Mercats. 

2.3 Conseqüències de l'eficiència del mercat i anomalies. 

TEMA 3. Introducció models de valoració d'actius 

3.1 El model de Markowitz. 

3.2 El model diagonal de Sharpe. Aplicació per a carteres. 

3.3 Beta d'un actiu. 

3.4 Risc específic i risc sistemàtic. 

3.5 Diversificació del risc 

TEMA 4. El model de valoració d'actius de capital: Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

4.1 Introducció. 

4.2. Supòsits del model. 

4.3 El model. 

4.3.1 Derivació del model. 

4.3.2 Implicacions del model. Capital Market Line (CML) i Security Market 

Line (SML). 

TEMA 5. Valoració mitjançant arbitratge 

5.1 Introducció. 

5.2 Valoració per arbitratge: un senzill exemple de l'APT. 

5.3 La derivació del model APT. 

TEMA 6. Altres models de valoració d'actius 

6.1 Els factors de Fama i French. 

6.2 Models multifactoriales. 

6.3 Asimetria i curtosis. 

6.4 Downside risk. 

TEMA 7. Procés d'Assignació d'actius 

7.1 Definició. 

7.2 Distribució d'actius: Matriu d'Asset Allocation. 

7.3 Elaboració de carteres Modelo. 

7.4 Diferents tipus d'assignació d'Actius. 

Assignació Estratègica. Assignació Tàctica. 

TEMA 8. Mesurament i atribució de resultats 

8.1 Mesures del Rendibilitat. 

8.2 Mesures de rendibilitat ajustada al risc (mesures de performance). 

8.2.1 Ràtio de Sharpe. 

8.2.2 Ràtio de Treynor. 

8.2.3 Alfa de Jensen. 

8.2.4 Tracking-error. 

8.2.5 Ràtio d'Informació. 

8.2.6 Concepte de VaR. 

8.2.7 Índex de Sortino. 

8.3 Comparació amb un índex de referències: Benchmark. 

8.4 Aplicació a l'anàlisi i selecció de fons. 

8.5 Atribució de resultats: procés i càlculs. 

8.6. Informació del rendiment als clients. 

8.6.1 Atribució de resultats a curt i llarg termini. 

8.6.2 Normes internacionals de presentació de resultats: Global Investment 

Performance Standard (GIPS). 

TEMA 9. Introducció inversió col·lectiva 

9.1 Marco legislatiu i definició de les IIC. 

9.2 Elements intervinents. 

9.3 Valoració de les participacions dels fons d'inversió mobiliaria: el 

NAV o valor liquidatiu. 

9.4 Tipologia de comissions dels fons. 

9.5 Informació als partícips. 

TEMA 10. Fons d'inversió mobiliaria i SICAV 

10.1 Tipus de fons d'inversió. 

10.1.1 Per la distribució de beneficis. 

10.1.2 Per la naturalesa dels seus actius. 

10.2. Societats d'inversió de capital variable (SICAV) 

10.2.1 Concepte i característiques. 

10.2.2 Operativa. 

10.2.3 Política d'inversió. 

TEMA 11. Fons d'inversió lliure (Hedge Funds) 

11.1 Definició i característiques generals. 

11.2 Estratègies i estils d'inversió. 

TEMA 12. Mercat de Renda Variable 

12.1 Tipus d'operacions borsàries. 

12.1.1 Oferta Pública de Venda (OPV). 

12.1.2. Oferta Pública d'Adquisició (OPA) 

12.1.3. Split. 

12.1.4. Ampliació i reducció de capital. 

12.2. Introducció a l'Anàlisi Fonamental. 

12.2.1. Consideracions generals. 

12.2.2. Ràtios borsàries. 

12.2.3. Valoració d'empreses. 

12.3 Introducció a l'Anàlisi Tècnica. 

12.3.1. Concepte i principis de l'anàlisi tècnica. 

12.3.2. Suports i resistències. 

12.3.3. Volum. 

12.3.4. Anàlisi grafico. 

12.3.5. Indicadors i oscil·ladors. 

12.4 Operacions intradía.