Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1: Qüestions generals sobre societats

1. Societats mercantils i civils. Comunitats de bens

2. Comptes en participació

3. Límits i abús de la personalitat jurídica: la doctrina del “levantamiento del velo”

4. Les societats professionals

 

Tema 2: Societats de capital

1. Constitució. Forma i publicitat. Societats irregulars. Escritura i estatuts. Pactes parasocials i protocols familiars

2. Aportacions socials. Prestacions accesòries

3. Règim de les participacions socials i de les accions. La posició dels socis i accionistes: drets individuals i de la minoria

4. Òrgans socials: junta general i òrgan d´administració. Impugnació d´acords

5. Comptes anuals i auditoria 

6. Separació i exclusió de socis

7. Dissolució i liquidació

 

Tema 3: Grups de societats i unions d´empreses

1. Grups de societats

2. Acords de joint venture

3. Les unions temporals d'empreses (UTE)

 

Tema 4: Contractes mercantils

1. Contracte d'agència. Altres contractes de distribució i col·laboració

2. Contractes bancaris. Execució de documents bancaris

3. Contractes d'assegurança

4. Altres contractes mercantils

 

Tema 5: Dret concursal

1. Preconcurs. Acords de refinançament

2. Sol·licitud de declaració de concurs, voluntari i necessari

3. Administració concursal: nomenament i estatut jurídic

4. Comunicació i reconeixement de crèdits

5. Efectes de la declaració de concurs sobre el debitor, creditors, contractes i actes perjudicials per a la massa

6. Informe de l'administració concursal

7. Solucions del concurs: conveni i liquidació

8. Qualificació

 

Tema 6: Qüestions bàsiques del Dret canviari

1. Consideracions generals

2. La lletra de canvi

3. El pagaré i el xec

4. El juí canviari

 

Tema 7: Competència deslleial

1. La competència deslleial: clàusula general de prohibició i tipus d´actes deslleials

2. Accions derivades de la competència deslleial