Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

 

TEMA 1. SISTEMA TRIBUTARI.

TEMA 2. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

TEMA 3. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

TEMA 4. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

TEMA 5. IMPOST SOBRE SOCIETATS

TEMA 6. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

TEMA 7. SUPÒSITS ESPECÍFICS DE FISCALITAT

7.1. Impostos vinculats a la ruptura familiar

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

7.2. Impostos vinculats a la gestió del despatx professional

7.3. Impostos vinculats als concursos mercantils

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada