Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Llicenciatura en Psicopedagogia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AA01 - Diagnòstic en Educació

SAW003 - Avaluació i Diagnòstic Educatiu de Persones, Materials i Centres

AA02 - Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

SAW004 - Orientació Personal, Acadèmica i Professional

AA04 - Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica

AA06 - Dificultats d'Aprenentatge de la Lectura i Escriptura

SAW002 - Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats de l'Aprenentatge

AA05 - Adquisició del Llenguatge Oral i les seues Dificultats

SAW012 - Dificultats en l'Adquisició de la Comunicació i la Llengua Oral

AA07 - Pràcticum I

AA12 - Pràcticum II

SAW022 - Pràcticum Professionalitzador

AA07 - Pràcticum I

AA12 - Pràcticum II

SAW022 - Pràcticum Professionalitzador

AA08 - Mètodes d'Investigació en Educació

SAW006 - Planificació i Disseny de la Investigació Educativa

AA10 - Educació Especial

SAW001 - Educació Inclusiva

AA11 - Intervenció Psicopedagògica en els Trastorns del Desenvolupament

SAW005 - Trastorns i Dificultats del Desenvolupament: Prevenció i Intervenció

SAW010 - Atenció Psicoeducativa a l'Alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista

AA13 - Habilitats de Convivència en Contextos Educatius

SAW019 - Formació per a la Convivència Democràtica

AA23 - La Gestió de l'Aula des de la Diversitat i Multiculturalitat de l'Alumnat

SAW008 - Gestió de la Diversitat Cultural en Contextos Socioeducatius