Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

§  És necessari obtenir una nota mínima de 5 punts en cadascuna de les proves d'avaluació. És necessari obtenir un mínim de 5 punts per a aprovar l'assignatura.

§  Es considera presentat a l'assignatura l'estudiant que presente els treballs.

§  La nota o avaluació dels treballs solament es tindrà en compte fins a la següent convocatòria durant el mateix curs acadèmic.

 

Del 50% EXAMEN ESCRIT 

20% Diari i reflexió sobre les competències emocionals

20% Activitat de Gestió emocional

10% Activitat Identificació emocional

 

Del 50% RESOLUCIÓ DE CASOS

10% Activitat Identificació emocional

40% Projecte de les assignatures del mòdul d'inclusió