Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW016 - Pràctiques Inclusives a l'Aula des de la Investigació-Acció

Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: La investigació-acció com a procés de millora educativa en el desenvolupament de pràctiques inclusives

1.1. El procés de investigació-acció

1.1.1. La I-A com a procés en espiral             

1.2. Desenvolupament de pràctiques inclusives: procés de millora educativa            

Tema 2: Gestió organitzativa de l'aula inclusiva

2.1. Currículum i diversitat

2.2. Models organitzatius per educar en la diversitat

2.2.1. Marc organitzatiu de l'aula: gestió dels temps, els espais i els recursos a l'aula inclusiva    

2.2.2. Marco d'acció docent: estructura d'aprenentatge, agrupament de l'alumnat, metodologia didàctica i avaluació

Tema 3: Estratègies metodològiques a l'aula inclusiva

3.1.  Estratègies d'aprenentatge cooperatiu

3.1.1. TAI (team assisted individualization)  

3.1.2. Tutoria entre iguals

3.2. Estratègies d'aprenentatge dialògic   

3.2.1. Grupo interactius      

3.2.2. Tertúlies dialògiques

3.3. Estratègies d'aprenentatge servei i comunitari

3.4. Estratègies de regulació i autoregulació de l'aprenentatge

3.5. Estratègies per a fomentar la participació social          

3.5.1. Sistema de companys i amics

3.5.2. Cercle d'amics

3.5.3. Comissions de suport entre companys

3.5.4. Alumne ajudant

3.6. Estratègies integrals

3.6.1. Racons i tallers

3.6.2. Projectes de treball inclusius 

3.6.3. Ensenyament compartit         

Tema 4: Suport i col·laboració entre professionals, entre iguals i amb la comunitat            

4.1. El suport educatiu o suport pedagògic: sentit i rellevància als centres educatius inclusius  

4.1.1. Models de suport educatiu

4.2.  Cultura col·laborativa: tipus de suport i estratègies

4.2.1. Suport entre professionals

4.2.2. Suport entre iguals

4.2.3. Suport comunitari

Tema 5: Avaluació a l'aula inclusiva

5.1. Estratègies d'avaluació

5.2. Ferramentes d'avaluació

5.2.1. Portafoli

5.2.2. Rúbriques     

5.2.3. Quadern de l'equip   

5.3. Indicadors per a l'avaluació de l'aula inclusiva

5.4. Dilemes de l'avaluació inclusiva