Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW011 - Els Trastorns de l'Atenció i l'Autoregulació en la Infància

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

25%

Trabajo en equipo cooperativo

25%

Criteris de superació

És donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura a l'estudiantat que haja
realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat al percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s’especifique a la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.

L'estudiant ha de superar l'examen amb un cinc o més alt (sobre10).La resolució de casos i les pràctiques individuals i/o treball en equip també ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 (sobre 10).