Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW003 - Avaluació i Diagnòstic Educatiu de Persones, Materials i Centres

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

50%

Criteris de superació

A) L'avaluació de l'assignatura es realitzarà amb basa als criteris que es desenvolupen a continuació:

 

 

1. Per mitjà de la participació activa en les activitats realitzades en les sessions de classe pràctica: reflexions, anàlisis, recessos, discussions, estudis de casos, etc.. , que es recolliran en alguns casos al final de cada sessió. (Assistència obligatòria. Es permet un màxim de 6 hores d'absència al llarg del curs. Obligatorietat de presentació del quadern de pràctiques al final del curs). (20%) (no és recuperable. Es guarda la ota per a totes la convocatòries del curs)

 

2. Realització d'un treball, -diagnòstic pràctic-, a partir dels continguts desenvolupats de diagnòstic en intervenció, amb possibilitat de defensa oral. Es valorarà la profunditat en l'anàlisi; actualitat bibliogràfica i documentació consultada; estructuració dels continguts i relació entre ells; relació amb la realitat; reflexions i aportacions personals; propostes concretes formulades; presentació; creativitat i capacitat crítica. (30%) (no és recuperable. Es guarda la ota per a totes la convocatòries del curs)

 

3. Prova objectiva de 30 ítems d'elecció entre 3 alternatives de resposta. La seva correcció seguirà la fórmula estadística ad hoc (puntuació = encerts - errors /2). 50%

 

 

Per superar l'assignatura és necessari obtenir almenys en la prova objectiva un 5 sobre 10 i sumar més d'un 5 entre les tres proves

 

B) Es considerarà presentat tot estudiant que s'hagi presentat a la prova 3 o hagi presentat totes les activitats 1 i 2