Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixements

Aquest títol no presenta reconeixements

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SRH001 - Dogmàtica Penal i Política Criminal

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SRH004 - Teories Criminològiques

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SRH005 - Victimologia

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SRH006 - Nou Dret Penal de l’Empresa

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SRH008 - Sistema de Sancions Penals

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SRH009 - Nous Reptes i Tendències de la Criminologia i la Política Criminal

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida