Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I: INTRODUCCIÓ GENERAL A L'ESPECTROSCÒPIA

Unitat temàtica I.1. L'espectre electromagnètic.

Unitat temàtica I.2. Interacció entre la matèria i la radiació.

Unitat temàtica I.3. Diferents tècniques espectroscòpiques.

Unitat temàtica I.4. Determinació estructural d'una substància.

Hores: 1

 

BLOC TEMÀTIC II: ESPECTROSCÒPIA INFRAROJA

Unitat temàtica II.1. Fonaments de l'espectroscòpia infraroja y Raman

Unitat temàtica II.2. L'espectrofotòmetre d'infraroig i FT IR

Unitat temàtica II.3. Maneres fonamentals de vibració

Unitat temàtica II.4. Zones de l'espectre i absorcions característiques dels grups funcionals

Unitat temàtica II.5. Espectroscòpia Raman

Hores: 2

 

BLOC TEMÀTIC III: ESPECTROSCÒPIA ULTRAVIOLADA VISIBLE

Unitat temàtica III.1. Espectre UV-visible

Unitat temàtica III.2. Espectrofotòmetre i preparació de la mostra

Unitat temàtica III.3. Llei de Lambert-Beer

Unitat temàtica III.4. Transicions electròniques

Unitat temàtica III.5. Grups funcionals (cromòfors)

Unitat temàtica III.6. Efecte batocrómico (conjugació de grups cromòfors)

Hores: 1

 

BLOC TEMÀTIC IV: ESPECTROMETRIA DE MASSES

Unitat temàtica IV.1. Espectròmetre de masses d'impacte electrònic

Unitat temàtica IV.2. Espectre de masses: ió molecular i fragmentacions

Unitat temàtica IV.3. Regles de fragmentació dels compostos orgànics

Unitat temàtica IV.4. Distribució isotòpica

Unitat temàtica IV.5. Mètodes d'ionització, analitzadors i tècniques acoblades

Unitat temàtica IV.6. Massa exacta. Espectrometria de masses d'alta resolució

Hores: 1.5

 

BLOC TEMÀTIC V: RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR DE PROTON

Unitat temàtica V.1. Fonaments físics de l'espectroscòpia de RMN

Unitat temàtica V.2. L'espectròmetre de ressonància magnètica nuclear

Unitat temàtica V.3. Ressonància magnètica nuclear de 1H. Apantallament o protecció magnètica pels electrons

Unitat temàtica V.4. L'espectre de RMN de 1H: corbes d'integració, acoblament dipolar espín-espín, constants d'acoblament i equivalència química

Unitat temàtica V.5. Interpretació ràpida dels espectres de ressonància magnètica nuclear de 1H

Unitat temàtica V.6. Anàlisi dels sistemes d'espín

Unitat temàtica V.7. Influències estructurals sobre les constants d'acoblament

Unitat temàtica V.8. Mètodes avançats de RMN 1D: desacoblament homonuclear, efecte nuclear Overhauser (NOE)

Hores: 5

 

BLOC TEMÀTIC VI: RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR DE CARBONI-13 I ALTRES NUCLIS

Unitat temàtica VI.1. Desacoblament de banda ampla

Unitat temàtica VI.2. RMN de 13C: correlacions desplaçament químic-estructura, desplaçaments químics característics

Unitat temàtica VI.3. Determinació de la multiplicitat dels senyals: tècniques off-resonance i DEPT

Unitat temàtica VI.4. Ressonància magnètica nuclear d'altres nuclis (19F, 31P, 15N)

Hores: 2.5

 

BLOC TEMÀTIC VII: RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR EN DUES DIMENSIONS

Unitat temàtica VII.1. Correlacions homonuclears (COSY)

Unitat temàtica VII.2. Correlacions heteronuclears a un enllaç (HSQC)

Unitat temàtica VII.3. Correlacions heteronuclears a més d'un enllaç (HMBC)

Hores: 1

 

BLOC TEMÀTIC VIII: ALTRES TÈCNIQUES

Unitat temàtica VIII.1. Poder rotatori

Unitat temàtica VIII.2. Dicroisme circular

Unitat temàtica VIII.3. Difracció de RX

Hores: 1