Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

Tema 1. Introducció al disseny de fàrmacs (CADD)
 
 
Tema 2. Sistemes de coordenades moleculars i Superfícies d'Energia Potencial
 
- Sistemes de representació: espai cartesià i coordenades internes
 
- Superfície de energia potencial
 
- Punts singulars i coordenada de reacció
 
 
Tema 3. Mètodes Empírics: Camps de forces i Optimització Molecular
 
- Potencials empírics: termes enllaçants
 
- Potencials empírics: termes no enllaçants
 
- Condicions periòdiques
 
- Truncat de la interacció: tipus de cutoff
 
- Classificació de mètodes d'optimització
 
 
Tema 4. Cerques conformacionals: Dinàmica Molecular i Mètode de Monte Carlo
 
- Dinàmica Molecular
 
- Mètode de Monte Carlo
 
- "Simulated Annealing" (recuit simulat)
 
 
Tema 5. Interaccions fàrmac-receptor: Docking i influència del dissolvent
 
- Algorismes de docking
 
- Funcions de Scoring (puntuació)
 
- Limitacions
 
 
Tema 6. Càlcul d'Energia Lliure
 
- Funcions de partició i energia lliure
 
- Pertorbació de l'Energia Lliure
 
- Integració Termodinàmica
 
- Aplicacions al càlcul de l'energia de binding