Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

30%

Criteris de superació

Globalment se li exigeix un 5,0 per superar l'assignatura.

Les proves estrictament necessàries per tal que l'estudiant es considere presentat són les pràctiques de laboratori. La nota obtinguda en aquestes, siga la que siga, se sumarà a les obtingudes en les altres proves per tal d'obtindre la nota global de l'assignatura.