Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc 1. Conceptes fonamentals

1. Introducció.

2. Història dels polímers

Classificació dels polímersBloc 2. Magnituds estadístiques dels polímers

Introducció i conceptes previs

Mitjanes i distribució de masses moleculars.

Dimensions del cabdell estadístic

Càlcul de la funció de distribució

Rigidesa de la cadena

Conformacions preferides: estructures d'ordre superiorBloc 3. Cinètica i mecanismes de polimerització

Introducció

Polimerització per obertura d'un doble enllaç:

   
per radicals lliures

   
catiònica

   
aniònica

   
per coordinació

Polimerització per obertura de cicle

Polimerització per reacció entre grups funcionals o polimerització per passos

Copolimerització:

   
per radicals lliures

   
iònica

   
per bloc

   
d'empelt

Tècniques de polimeritzacióBloc 4. Termodinàmica de polímers en dissolució

Introducció

Entropia configuracional de mescla

Teoria de Flory-Huggins

Potencial químic

Solubilitat de polímers

Equilibri de fases

Fraccionament

Temperatures crítiques superior i inferior. Teoria del volum lliure.

Volum exclòs

Teoria de Flory-Krigbaum

Comparació de resultats teòrics amb experimentals

Bloc 5. Tècniques de caracterització de polímers

Dispersió de la llum.

Propietats de transport.

Propietats col · ligatives.

Mètodes químics: anàlisi de grups finals

Cromatografia d'exclusió per mides

Mètodes tèrmics

Mètodes espectroscòpics

Cristal · lografia de raigs X

Ressonància magnètica nuclear

Mètodes teòrics

   
Dinàmica molecular

   
Mecànica molecular

   
Mètodes híbrids QM / MMBloc 6. Propietats físiques dels polímers en estat sòlid

Introducció.

Polímers cristal.lins.

Processos de cristal · lització.

Polímers amorfs.

Polímers parcialment cristal · lins.

Propietats mecàniques en funció de la temperatura.

Propietats mecàniques en funció del temps.Bloc 7. Producció Industrial de Polímers

Introducció.

Additius

Processament

Enzims en la Indústria.

Reciclatge