Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolución de cuestiones

15%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Criteris de superació

A) Obtenir un mínim de 5 en cada un dels punts de l'apartat 10.1, valorant cada un sobre un màxim de 10 punts.

B) Es considerarà presentat aquell estudiant que assisteixi a l'examen escrit. Si l'estudiant té superats els restants apartats indicats en el punt 10.1 es conservarà la nota únicament en la segona convocatòria