Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SAP218 - Pràcticum (Formació Professional. Branca Audiovisual)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques - Només convalida

SAP219 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Audiovisual)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final - Només convalida

SAP238 - Pràcticum (Formació Professional. Branca Tecnològica)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques - Només convalida

SAP239 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Tecnològica)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final - Només convalida

SAP248 - Pràcticum (Formació Professional. Branca Salut)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques - Només convalida

SAP249 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Salut)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final - Només convalida

SAP324 - Aprenentatge i Ensenyament de l'Ètica i Filosofia

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SAP328 - Pràcticum (Ciències Socials i Humanitats. Ètica i Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques - Només convalida

SAP334 - Aprenentatge i Ensenyament de l'Economia

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SAP336 - Complements per a la Formació Disciplinar de l'Economia

Curs 1 - Anual - Optativa - Només convalida

SAP338 - Pràcticum (Ciències Socials i Humanitats. Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques - Només convalida

SAP339 - Treball de Final de Màster (Ciències Socials i Humanitats. Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final - Només convalida

SAP438 - Pràcticum (Llengua i Literatura i Ensenyament del Català)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques - Només convalida

SAP439 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament del Català)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final - Només convalida

SAP611 - Desenvolupament, Aprenentatge i Educació

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SAP612 - Societat, Família i Educació (Orientació Educativa)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SAP613 - Processos i Contextos Educatius (Orientació Educativa)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SAP615 - La Investigació i Innovació Educatives i la Gestió del Canvi

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SAP616 - Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SAP704 - Aprenentatge i Ensenyament de la Música

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SAP705 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Música)

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SAP706 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Música

Curs 1 - Anual - Optativa - Només convalida

SAP708 - Pràcticum (Música)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques - Només convalida

SAP709 - Treball de Final de Màster (Música)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final - Només convalida

SAP804 - Aprenentatge i Ensenyament de les Arts Plàstiques

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SAP808 - Pràcticum (Arts Plàstiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques - Només convalida

SAP809 - Treball de Final de Màster (Arts Plàstiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final - Només convalida

SAP904 - Aprenentatge i Ensenyament de l’Educació Física

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SAP908 - Pràcticum (Educació Física)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques - Només convalida

SAP909 - Treball de Final de Màster (Educació Física)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final - Només convalida