Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

A) Per a aprovar el Practicum és imprescindible aprovar cadascuna de les competències: C0, C1, C2, C3 i C4 (una competència està aprovada quan la nota obtinguda és major o igual que 5 sobre 10):

  • C0. Permanència en el centre. S'entendrà l'assistència i puntualitat de l'alumne, així com la seua participació en totes les tasques encomanades.
  • C1. Expressió oral i escrita. Fa referència a l'ús (oral i escrit) correcte, clar i precís del vocabulari, i que aquest siga adequat per al grup d'alumnes al que es dirigeix.
  • C2 Planificació de la docència i avaluació. És imprescindible que existisca una clara connexió entre la planificació dels diferents elements i la justificació pedagògica subjacent.
  • C3. Destreses i habilitats socials que faciliten aprenentatge i convivència.
  • C4. Propostes de millora a partir de la reflexió. Per grau de reflexió s'entendrà la profunditat en la qual s'analitzen i detallen les propostes de millora, la seua justificació en alguna teoria existent i l'anàlisi dels resultats de l'aplicació d'aquestes millores.

B) Es considerarà presentat a l'assignatura tot alumne que haja assistit al centre de pràctiques més del 50% de les hores, és a dir, més de 100 hores.