Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP424 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Espanyol

Semestre 1

Temari

Temari

1.- Introducció: l'enfocament comunicatiu i el currículum de secundària

2.- El text

1.- El text: unitat de programació

2.- Característiques del text: coherència, cohesió i adequació

3.- Tipologies i modalitats: la seqüencialització

4.- Programar amb textos: espais d'intervenció didàctica

 

 

3.- Seqüències narratives

 

3.1- La narració en l'educació secundària

3.2.- Tipologies textuals

3.3.- El model d'estructura narrativa

3.4.- La temporalitat

3.5.- El punt de vista: narrador i estils directe/indirecte

3.6.- Seqüències descriptives: personatges i espai

3.7.- Géneres orals: la lectura narrativa

 

4.- Seqüències expositives

4.1.- El text expositiu: característiques i tipologies

4.2.- Models d'estructura expositiva

4.3.- L'organització textual: elements de cohesión.

4.4.- L'estil nominal

4.5.- L'exposició oral

 

5.- Seqüències argumentatives

 

            5.1.-Seqüències argumentatives:característiques generals

            5.2.-Géneres argumentatius.

            5.3.-L'argumentació en l'educació secundària

            5.4.-L'estructura argumentativa

           5.5.-Els arguments

           5.6.-Mecanismes lingüístics de l'argumentació

           5.7.-L'argumentació oral: el debat