Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP126 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Tecnologia i Informàtica

Anual

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  1. Activitats de classe (obligatòria, recuperable): 30%
  2. Quadern digital (blog/portafolis digital) (obligatòria, recuperable): 20 %
  3. Presentació projecte (obligatòria, recuperable): 50%.
A) Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.
B)  L'estudiant es considerarà presentat en una convocatòria si presenta el projecte i el quadern digital.