Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 1. Problemes tradicionals en el procés d'aprenentatge de la Física i la Química: concepcions errònies, escassa motivació del estudiantado, desvinculación amb els problemes socials i ambientals, etc. 
 2. Concepció de l'aprenentatge de la Física i la Química com investigació. Establir una adequada relació entre la construcció del coneixement científic i el seu aprenentatge. 
 3. El paper del professor com director o organitzador, mediador i retroalimentador del treball dels estudiants. 
 4. L'ensenyament de la Física i la Química com treball col·lectiu bé coordinat. 
 5. Les pràctiques de laboratori en Física i Química. Mètodes d'ensenyament en el laboratori. Els treballs pràctics com investigació. Mesures de seguretat en el laboratori. 
 6. La resolució de problemes en Física i Química. Etapes i estratègies en la resolució de problemes. La resolució de problemes com investigació. 
 7. L'aprenentatge de coneixements teòrics en Física i Química. Estratègies per a superar els errors conceptuals: alternatives metodològiques i canvi conceptual. Alternatives a la introducció de conceptes teòrics. 
 8. Concepte de Projecte “Curricular de Centre”. Exemple: Introducció dels conceptes bàsics de Física i Química 
 9. Hipermedia, Internet, Realitat Virtual i CDROM en l'ensenyament pràctic simulada en el laboratori de Física i Química. 
 10. Recerca i selecció de prestacions accessibles a través de la WWW per a utilitzar-les com instrument d'ensenyament-aprenentatge. Generació de continguts de Física i Química per a Internet. Portals educatius. 
 11. Desenvolupament d'actituds favorables cap a la ciència i el treball científic. 
 12. Hàbits d'organització del treball, valoració de les aportacions dels companys, respecte a la diversitat, coeducación. 
 13. Relacions Física i Química-Tecnologia-Societat. 
 14. L'avaluació com instrument d'aprenentatge: registre d'observacions, diari del professor, quadern de l'alumne, entrevistes, assemblees de classe, qüestionaris, proves escrites. Avaluació del curriculum i del professorat.