Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC 1. El context educatiu.
TEMA 1. L'educació secundària: reptes per al professorat del segle XXI: L'univers educatiu, educació formal, no formal i informal, teoria pràctica en educació, condicionants històrics, polítics i legislatius del fet educatiu, desenvolupament professional del professorat de secundària
TEMA 2. Organització i funcionament dels centres d'educació secundària: Sistemes i institucions educatius, marc normatiu de l'educació secundària, educar en la diversitat, convivència.

BLOC TEMÀTIC 2. El procés d'ensenyament- aprenentatge.
TEMA 3. El currículum: definició, disseny i desenvolupament: L'educació com a procés en la societat de la informació, interacció social i comunicació en educació, models didàctics i models d'aprenentatge, el currículum (definició, disseny, desenvolupament, innovació i elements curriculars).
TEMA 4. La programació didàctica: El projecte educatiu: model educatiu i participació comunitària. Programació d'unitats didàctiques.
TEMA 5. Metodologia didàctica per a l'ensenyament secundari des de l'acció tutorial: Estratègies participatives i cooperatives. Atenció a la diversitat. Tutoria i orientació acadèmica, professional i personal. Educació per a la ciutadania. Educació emocional. Educació en valors i actituds.