Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

Es realitzen tres proves: presentació oral (20%) examen (40%) i elaboració d'una unitat didàctica (40%). Les tres proves són obligatòries i l'estudiantat es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat al menys el 60% de les activitats d'avaluació.

Cada prova s'ha d'aprovar per separat i per a això es requereix obtenir un 50% de la puntuació assignada a cada una. La puntuació màxima total és de 10 i la mínima que cal obtenir en cada prova és: un 1sobre 2 en la presentació oral, un 2 sobre 4 en l'examen escrit i un 2 sobre 4 en la unitat didàctica.

Aquestes tres proves son recuperables a la segona convocatòria per a superar l'assignatura.