Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

L'alumne, d'acord amb el seu tutor, haurà de desenvolupar un projecte que compleixiamb les següents directrius:
1. Els alumnes hauran de desenvolupar un projecte que consisteixi en la presa dedecisions de màrqueting per a una organització, es tracta per tant d'elaborar un pla de màrqueting els objectius poden ser la internacionalització, el desenvolupament d'un nou producte, el desenvolupament d'una estratègia de posicionament , la campanya de comunicació, un pla de distribució, un pla de vendes, ...
2. Haurà d'incloure obligatòriament una investigació. Aquesta recerca pot ser a partir de la utilització d'una sola font de dades (mínim) o la combinació de diverses:
a) Dades secundaris
b) Dades obtingudes a través de tècniques qualitatives de recerca (entrevistes en profunditat o dinàmiques de grup)
c) Dades obtingudes a través de tècniques quantitatives de recerca (es recomana emprar una mostra no inferior a 100 persones si es tracta de consumidors finals o a 50 si es tracta de clients industrials)
3. Els continguts del treball han de donar resposta a les qüestions de On som? On volem anar? Com ho farem?
4. La seva extensió no serà superior a 100 folis. Annexos no inclòs.


Tenint en consideració aquestes directrius, l'estructura del treball s'ha d'ajustar, en la mesura del possible, al següent esquema:
0. Índex (continguts, taules, gràfics, quadres)
1. resum executiu
2. Primera etapa: anàlisi de la situació.
3. Segona etapa: diagnòstic de la situació.
4. Tercera etapa: fixació d'objectius
5. Quarta etapa: elecció de les estratègies de màrqueting.
6. Cinquena etapa: definició dels plans d'acció.
7. Pressupost.
8. Seguiment i control de les accions.