Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Evaluación continua

30%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l’assignatura serà de 5 punts.

Cal tenir en compte:

1º L’avaluació contínua: resolució d’exercicis i problemes, elaboració d’un treball acadèmic i presentació oral i/o pòster.

2º La prova final.

B) Es donarà la consideració de “Presentat” a una assignatura a l’estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s’haja presentat al percentatge de la resta d’activitats d’avaluació obligatòries que s’especifiquen a la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.

PRIMERA CONVOCATÒRIA

Resolució d’exercicis i problemes

-Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.

-Aprenentatge autònom.

-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

10%

 

No recuperable

Elaboració del treball acadèmic

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
- Aprenentatge autònom
-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

10%

 

Recuperable

Presentacions orals i pòsters

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
-Raonament crític.

10%

No recuperable

Prova Final

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

 

70 %

 

Recuperable

 

SEGONA CONVOCATORIA I CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Elaboració del treball acadèmic

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
- Aprenentatge autònom
-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

10%

 

Recuperable

Prova Final

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

 

70 %

 

Recuperable

 

En segona convocatòria i convocatòria extraordinària es mantindran els mateixos criteris d’avaluació. A l’efecte, en segona convocatòria i convocatòria extraordinària podrà guardar-se la nota de l’avaluació contínua de l’assignatura corresponent a la primera convocatòria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) La nota mínima per a superar l'assignatura serà de 5 punts.

Cal tindre en compte:

1r.  L'avaluació contínua: resolució d'exercicis i problemes, elaboració d'un treball acadèmic i presentació oral i/o pòster.

2n.  La prova final.

B) Es donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura a l'estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat al percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s'especifique a la guía docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.

PRIMERA CONVOCATÒRIA:

Resolució d'exercicis i problemes

- Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia
- Aprenentatge autònom
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa
- Raonament crític

10%

Aquesta activitat no és recuperable 

Elaboració del treball acadèmic

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia
- Aprenentatge autònom
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa
- Raonament crític

10%

Aquesta activitat és recuperable 

Presentacions orals i pòsters

- Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionats amb la ciència i la tecnologia
- Raonament crític

10%

Aquesta activitat no és recuperable

Prova Final

- Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionats amb la ciència i la tecnologia
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa
- Raonament crític

70%

 
Aquesta activitat és recuperable 
 

SEGONA CONVOCATÒRIA I CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

Elaboració del treball acadèmic

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia
- Aprenentatge autònom
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa
- Raonament crític

10%

Aquesta activitat és recuperable 

Prova Final

- Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionats amb la ciència i la tecnologia
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa
- Raonament crític

70%

 
Aquesta activitat és recuperable 
 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta activitat és recuperable 
 

 

 


 

Aquesta activitat no és recuperable