Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

0: Introducció a la física

Breu història de la física. Unitats. Operacions i càlculs. Dimensions de les quantitats físiques. Xifres significatives i estimacions.

1: Vectors

Propietats bàsiques de vectors. Operacions bàsiques amb vectors. Vectors lliscants i moments.

2: Cinemàtica d’una partícula

Posició, velocitat i acceleració. Moviment en una línia recta. Moviment en un pla. Moviment circular.

3: Dinàmica de la partícula

Força. Lleis del moviment de Newton. Aplicacions de la segona llei de Newton. Forces de contacte i fricció. Dinàmica del moviment circular. Treball i energia cinètica. Potència. Energia potencial i la conservació de l'energia.

4: Dinàmica de sistemes

Centre de masses: sòlids, cossos compostos. Moment lineal.
Conservació del moment lineal. Col·lisions. Conservació del moment i l'energia.

5. Estàtica

Condicions d'equilibri. Moment de força. Equilibri de sòlids rígids

6: Rotació de sòlids rígids

Acceleració angular per a un sòlid rígid. Moment d'inèrcia. Rotació d'un sòlid rígid al voltant d'un eix fix. Energia en el moviment rotacional. Rotació i traslació combinades. Treball i potència en el moviment rotacional.

7: Oscil·lacions

Moviment harmònic simple. Energia en el moviment harmònic simple. Exemples de moviments oscil·lants. Oscil·lacions amortides. Oscil·lacions forçades i ressonància

8: Elasticitat.

Esforç, deformació i els mòduls elàstics. Esforç de tensió i mòdul de Young. Compressió. Cisallament. Elasticitat i plasticitat.

9.  Sistemes tèrmics, calor i temperatura

Sistemes termodinàmics. Variables termodinàmiques. Equació d'estat. Temperatura. Termòmetres. Escales de temperatura. Calor. Calor específica. Calorimetria I canvis de fase. Mecanismes de transferència de calor.

10. Energia, treball i la primera llei de la termodinàmica

El concepte de treball en termodinámica. Energia interna i la primera llei de la termodinámica. Aplicacions al model de gas ideal.

11. Rendiment de màquines tèrmiques

Màquines tèrmiques i el segon principi de la termodinàmica. Refrigeradors i el segon principi de la termodinàmica. La màquina de Carnot. Entropia.