Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD05 - Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.

DDUJI14 - Buscar informació mitjançant fonts escrites, orals i TIC.

FB26 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.

FB29 - Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional.

FB31 - Conéixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil. .

FB33 - Valorar la importància del treball en equip.

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.

P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

R07 - Problematitzar la realitat educativa mitjançant la seua contextualització històrica.

R07 - Practicar dinàmiques de treball en grup basades en el treball cooperatiu.

R07 - Analitzar críticament propostes educatives actuals a partir dels seus antecedents històrics i el seu vincle amb la pràctica educativa.