Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Criteris de superació

1) Avaluació de coneixements teòrics (70%): Es realitzarà un examen escrit. Cal tindre un mínim de 3.5 punts perquè es puga fer mitja amb els seminaris.

2) Avaluació de coneixements pràctics (30%): estarà basada en l'elaboració y/o exposició de treballs individuals o grupals. Han d'obtindre una puntuació mínima de 1,5 punts sobre 3 perquè es puga fer mitja amb la nota teòrica. En cas de no haver superat aquesta puntuació mínima hauràn de repetir les pràctiques suspeses o no presentades en la següent convocatòria oficial. 

La nota final serà el resultat de sumar a la nota de l'examen escrit la nota obtinguda en l'elaboració i exposició de treballs. El pes que li correspon a cada part, en la nota final, és el següent: examen escrit (70%) i elaboració i presentació d'activitats (30%). 

Els estudiants es consideraran presentats en una convocatòria oficial en el moment en què realitzen l'examen escrit.

Realització fraudulenta de proves d'avaluació

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació (examen i informes de les pràctiques).

2. Les conductes o actuacions que contravinguen estes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "cero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En tot cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "cero" en eixa convocatòria, i la possible incoació, si és el cas, d'un procediment sancionador.