Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0217 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Format de l'examen

L'examen estarà format d'una banda teòrica i una altra pràctica. La part teòrica consistirà en un examen tipus test de caràcter eliminatori i un examen de preguntes breus a desenvolupar. Aquesta última part no es corregirà si no es supera la puntuació mínima establerta en l'examen tipus test. La part pràctica consistirà en la resolució d'exercicis de caràcter pràctic. 

Criteris d'avaluació
 

  • Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar per separat la part teòrica i la pràctica. Ambdues parts són recuperables.
  • Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o a la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles
  • Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a l'examen quan hagi acudit a realitzar l'examen de l'assignatura
  • L'avaluació contínua de les activitats es realitzarà atenent a la progressió en l'aprenentatge dels diferents grups